Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Home

Arkeologiska inventeringar av glaciärer och snöfläckar i svenska Sápmi

Ett fyraårigt glaciärarkeologiskt program finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Senaste nytt

Nu är inventeringarna i full gång. Vi startade runt den 9 augusti och kommer att fortsätta fram till den 9 september om vädret tillåter det. Under tiden vill vi flagga för lite nyheter på SVT om projektet https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/se-pilen-fran-jarnaldern

Samt om hur det ligger till med nedsmätlningen av glaciärerna https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/dystert-lage-for-kebnekaises-glaciarer

Anslag

Det här programmet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (läs mer om det på https://maw.wallenberg.org/glaciararkeologi-i-svenska-sapmi)

Samarbete

Det är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Jamtli, Silvermuseet/INSARC, Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norr- och Västerbottens läns museer

Regelbundna inventeringar

Klimatförändringar är idag ett faktum. Glaciärer och snölegor smälter snabbt bort och därtill försvinner viktig arkeologisk och ekologisk kunskap om människors och djurs forntid och nutid. Där försvinner även viktig information ur ett klimathistoriskt perspektiv. I ett samarbete med Jamtli, Silvermuseet/INSARC, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbotten- och Västerbottens länsmuseer kommer vi att regelbundet inventera glaciärer och snölegor på högalpina områden i svenska Sápmi.

Forskning och tvärvetenskap

Det här programmet är ett tvärvetenskaplig program med tanke på att det är ett samarbete mellan arkeologer och geologer specialiserade på Sveriges och Sápmis historia, arkeologi, geologi, glaciologi och klimathistoria (läs mer om det på https://maw.wallenberg.org/glaciararkeologi-i-svenska-sapmi)

Glaciärarkeologiska fynd

Vi är intresserad av både yngre och äldre fynd vid glaciärer och snöfläckar. Allt från organiska (djur, trä, rep, m.m.) till oorganiska (sten, syntet, m.m.) fynd. Fynd av artefakter och ekofakter bidrar till en ökad kunskap av människors och djurs forntida närvaro i högalpina områden. Här finns även ett intresse i vegetationshistoria.

Kontaktinformation

Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Projektledare: Kerstin Lidén, kerstin.liden@arklab.su.se

Koordinator: Markus Fjellström, markus.fjellstrom@arklab.su.se