Home

Arkeologiska inventeringar av glaciärer och snöfläckar i svenska Sápmi

Ett fyraårigt glaciärarkeologiskt program finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Regelbundna inventeringar

Klimatförändringar är idag ett faktum. Glaciärer och snölegor smälter snabbt bort och därtill försvinner viktig arkeologisk och ekologisk kunskap om människors och djurs forntid och nutid. Där försvinner även viktig information ur ett klimathistoriskt perspektiv. I ett samarbete med Jamtli, Silvermuseet/INSARC, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbotten- och Västerbottens länsmuseer kommer vi att regelbundet inventera glaciärer och snölegor på högalpina områden i svenska Sápmi.

Forskning och tvärvetenskap

Det här programmet är ett tvärvetenskaplig program med tanke på att det är ett samarbete mellan arkeologer och geologer specialiserade på Sveriges och Sápmis historia, arkeologi, geologi, glaciologi och klimathistoria (läs mer om det på https://maw.wallenberg.org/glaciararkeologi-i-svenska-sapmi)

Glaciärarkeologiska fynd

Vi är intresserad av både yngre och äldre fynd vid glaciärer och snöfläckar. Allt från organiska (djur, trä, rep, m.m.) till oorganiska (sten, syntet, m.m.) fynd. Fynd av artefakter och ekofakter bidrar till en ökad kunskap av människors och djurs forntida närvaro i högalpina områden. Här finns även ett intresse i vegetationshistoria.

Senaste nytt

Nya lipidanalyser och dateringar av ett skidfynd från Abiskoområdet visar på en problematik med 14C-daterade vallade skidor (se META – historiskarkeologisk tidskrift, http://www.histark.se/nyheter)

Anslag

Det här programmet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (läs mer om det på https://maw.wallenberg.org/glaciararkeologi-i-svenska-sapmi)

Samarbete

Det är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Jamtli, Silvermuseet/INSARC, Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norr- och Västerbottens läns museer

Kontaktinformation

Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Projektledare: Kerstin Lidén, kerstin.liden@arklab.su.se

Koordinator: Markus Fjellström, markus.fjellstrom@arklab.su.se

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång